Optometrisch onderzoek

Wanneer u voor het eerst een afspraak maakt met onze optometrist, zal de optometrist een uitgebreid oogonderzoek uitvoeren om eventuele afwijkingen op te sporen. De optometrist kijkt zowel de buitenkant als de binnenkant van het oog na. De optometrist kan uw ogen volledig screenen en zal met u bespreken wat de bevindingen zijn. Ook zal de optometrist met u bepalen welke vervolgstappen eventueel noodzakelijk zijn.

Netvliesfoto

Het netvlies ligt binnen het oog en vangt het licht op die weer verder wordt omgezet in beeld. Wij kijken met onze gele vlek, ook wel macula genoemd. Op het netvlies is ook de oogzenuw zichtbaar, dit heet ook wel de blinde vlek. Vanuit de oogzenuw komen de bloedvaten binnen. Bij eventuele afwijkingen van het netvlies is dit zichtbaar op de foto. Mocht er volgens de optometrist aanleiding nodig zijn voor verdere oogonderzoek, dan zal de optometrist dit met u doornemen.

Cyclo-meting

Cyclo-meting is een uitgebreide oogmeting met behulp van druppels die de accommodatie van de ogen uitschakelt, waardoor je pupillen groter worden. Een cyclo-meting is de enige manier om nauwkeurig de sterkte van de ogen te bepalen. Kinderen van 0-5 jaar kunnen voor een oogmeting terecht bij een oogarts of orthoptist en vanaf zes jaar ook bij een optometrist. Vanaf het moment dat kinderen goed kunnen lezen, kunnen zij terecht bij een optometrist.

Er zijn kosten verbonden voor oogonderzoeken bij kinderen.

Het droge ogen onderzoek

De optometrist doet een uitgebreid droge ogen onderzoek naar de eventuele oorzaak van de droge ogen. We beoordelen zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de traanfilm door middel van een zogenaamd spleetlamp onderzoek. Traanvocht kan tevens nader onderzocht worden door toevoeging van kleurstofdruppels. Als er een aanwijsbare oorzaak is van droge ogen, dan wordt die eerst behandeld. Vaak worden de droge ogen veroorzaakt door meerdere factoren en lukt het niet om meteen de oorzaak weg te nemen. In dat geval bestaat de behandeling uit het verlichten van de klachten. De optometrist stelt samen met u een behandelplan op.

Fundus scan (netvlies scan)

Wanneer krijgt u een foto van uw netvlies?

Diabetes

Bij suikerziekte (diabetes mellitus type 2) is er een verhoogde kans op aantasting van de kleinste bloedvaatjes in het netvlies dat uiteindelijk het zicht kan belemmeringen.

Cataract (staar)

Staar is een van de bekendste oogziektes. De ooglens vertroebelt, waardoor licht het netvlies niet meer goed bereikt en waardoor de scherpte van het zicht afneemt, zowel dichterbij als veraf.

Macula degenratie (MD)

MD is een aandoening van het centrale deel van het netvlies (macula). Het zorgt voor een donkere vlek of waas middenin het gezichtsveld. Bij MD sterven de kegeltjes in de macula af, waardoor scherp zien lastiger wordt.

Glaucoom (verhoogde oogdruk)

Glaucoom beschadigt de oogzenuw, meestal door verhoogde oogdruk. Delen van het buitenste gezichtsveld verdwijnen hierdoor. Glaucoom komt meestal aan beide ogen voor en is vaak een erfelijke aandoening.

Het onderzoek is weinig belastend en duurt ongeveer 20 minuten. In sommige situaties krijgt u een oogdruppel om de pupil wijder te maken.